Úvodní stránka » Půjčovna přívěsných vozíků

O      T      E      V      Ř      E      N      O   

Na   telefon   

P o  -  P a           8 : 0 0   -   1 6 : 0 0

S o  -            8 : 0 0   -   1 2 : 0 0

Ne  -                Z A V Ř E N O


Půjčovna přívěsných vozíků

Nevíte, kde si půjčit vozík za auto? Půjčovna přívěsů v Opavě Vám nabízí k dispozici přívěsy běžně dostupné na našem trhu. Pokud potřebujete něco rychle převézt, nepanikařte. Půjčovna přívěsných vozíků v Opavě Vám pomůže. Nebojte se půjčování přívěsů. Všechny přívěsy jsou v bezvadném stavu a procházejí bedlivou technickou kontrolou . Naší prioritou je individuální přístup a orientace na klienta. Máte specifické požadavky? Obraťte se na nás. Vzhledem k našim schopnostem jistě najdeme ideální řešení.

Online rezervace v E-SHOPU


Podmínky pro půjčení přívěsného vozíku

1) Přívěsný vozík je možno zapůjčit pouze po předložení OP, ŘP, TP-AUTA

2) Při zapůjčení se skládá vratná kauce: 1000 Kč. Záloha se skládá výhradně v hotovosti a vrací se po řádném vrácení přívěsu.

3) Půjčovné se vždy platí předem!

4) Pokud je přívěsný vozík vrácen znečištěn, účtuje si pronajímatel částku 500 Kč za vyčištění.

5) Při ztrátě technického průkazu hradí nájemce pronajímateli paušální částku 1.000 Kč.

6) Půjčovné je na 24 hodin.

7) Věrnostní karta - 6x si půjčíte, po 7-mé máte půjčení zdarma.

8) Na požádání vám zdarma zapůjčíme rezervní kolo, zámeček na vozík.

 

Všeobecné podmínky

 1. Přívěsný vozík se zapůjčuje pouze osobám starším 18-ti let.
 2. Zákazník při zapůjčení přívěsného vozíku předkládá minimálně tři doklady prokazující jeho totožnost (občanský průkaz, řidičský, průkaz, cestovní pas,rodný list apod.)
 3. Zákazník zaplatí za vypůjčený přívěsný vozík vratnou zálohu a půjčovné ve výši dle platného ceníku.
 4. Při předběžné rezervaci zákazník zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny půjčovného dle platného ceníku a doplatek půjčovného včetně zálohy za přívěsný vozík uhradí při jeho půjčení. Záloha z ceny půjčovného je v případě nevyzvednutí předmětu zákazníkem ve sjednaném termínu nevratná.
 5. Při zapůjčení přívěsného vozíku  zákazník podepíše smlouvu o jeho zapůjčení.
 6. Zákazník je povinen vrátit zapůjčený přívěsný vozík včas ve sjednaném termínu.
 7. V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčený přívěsný vozík ve sjednaném termínu , je povine informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení předmětu.   
 8. V případě, že zákazník zapůjčený přívěsný vozík ve sjednaném termínu nevrátí a neinformuje o tom včas dle bodu 7., je povinen uhradit za každý započatý den nad sjednaný termín půjčovné ve výši dle ceníku a pokutu ve výši 100% příplatku půjčovného dle platného ceníku za nedodržení termínu pro vrácení přívěsného vozíku, a to s ohledem na narušení rezervačního systému.
 9. Zákazník vrací přívěsný vozík zbavený všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečistěného přívěsného vozíku je zákazník povinen uhradit poplatek ve výši 500,- Kč s DPH na náklady vyčištění přívěsného vozíku.
 10. Při ztrátě technického průkazu hradí nájemce pronajímateli paušální částku 1.000 Kč
 11. Vypůjčit i vrátit přívěsný vozík lze i mimo pracovní dobu, a to pouze ve vyjímečném případě po předchozí domluvě.
 12. V případě že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení přívěsného vozíku, nebo vrátí přívěsný vozík před sjednaným termínem, nemá nárok na vrácení poměrné částky za zapůjčení předmětu.
 13. Při vrácení nepoškozeného zapůjčeného přívěsného vozíku bude zákazníkovi vrácena záloha za zapůjčení přívěsného vozík v plné výši.
 14. V případě úplného zničení, odcizení či ztrátě zapůjčeného přívěsného vozíku bude při vrácení zálohy za zapůjčení vyúčtována náhrada škody, která se v tomto případě bude rovnat ceně nového přívěsného vozíku dle platného ceníku.
 15. V případě částečného poškození, při němž došlo k jakémukoli poškození vypůjčeného přívěsného vozíku, které neodpovídá běžnému opotřebení, je zákazník povinen uhradit náhradu škody odpovídající ceně dílu nebo jeho opravy, kterou určí odpovědný pracovník firmy.
 16. Zákazník je povinen neprodleně nahlásit ztrátu, zcizení nebo úplné zničení zapůjčeného přívěsného vozíku.
 17. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, která vznikne vinou špatného zacházení, poruchou či poškozením zapůjčeného přívěsného vozíku.